Laboratorium Lingwistyki Kulturowej
i Międzykulturowej

Wydział Neofilologii UW

Instytut Germanistyki UW

Laboratorium jest zespołem badawczym w Instytucie Germanistyki UW i jednocześnie platformą wymiany naukowej z zakresu lingwistyki kulturowej i międzykulturowej.

Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa definiowane są jako interdyscyplinarne programy badawcze, mające na celu teoretyczną, metodologiczną oraz empiryczną refleksję nad kulturowością zjawisk językowych oraz językowością zjawisk kulturowych, również w kontekście porównawczym oraz medialnym. Za istotne zadanie lingwistyki kulturowej uznajemy badanie pamięci zbiorowej.

W latach 2014-2016 Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej realizowało we współpracy z innymi zakładami i pracowniami Wydziału Neofilologii UW projekt restrukturyzacyjny  wsparty przez MNiSW. Zespół restrukturyzacyjny przygotował w ramach ww. projektu polsko-niemieckie korpusy tekstów, antologię tłumaczeń pt. Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa, Warszawa 2017 oraz liczne spotkania z ekspertami z Polski, Niemiec, Anglii, Belgii oraz Ukrainy.

Informacje o konferencjach:

Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media

organizowanej przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która odbyła się w Katowicach w terminie 8-10 czerwca 2022 r. Program konferencji