Zespół LaLiKuMi

w_czachurprof. dr hab. Waldemar Czachur

Profesor w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii UW

Zainteresowania badawcze:
lingwistyka kulturowa, dyskursologia, niemcoznawstwo

 


zielinskaZnalezione obrazy dla zapytania symbol śmierci dr hab. Kinga Zielińska

Adiunkt w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii UW

Zainteresowania badawcze:
mediolingwistyka, lingwistyka kontrastywna

 


mgr Beata Woźniak

Sekretarz Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej

Zainteresowania badawcze: