Informacje o korpusach

CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure)

Ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa – umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.

https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/


Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

LaCH UW to projekt, który ma służyć utworzeniu szerokiego zaplecza dla badań z obszaru humanistyki cyfrowej na UW

http://lach.edu.pl/


Korpus przemówień niemieckich prezydentów:

http://adrien.barbaresi.eu/corpora/speeches/BP/wortliste.html


 Korpus przemówień niemieckich kanclerzy:

http://adrien.barbaresi.eu/corpora/speeches/BR/wortliste.html


 Chronologiczny Korpus Polskich Tekstów Prasowych (1945-1954)

http://chronopress.clarin-pl.eu/


Monco PL

wyszukiwarka korpusowa, która pomaga znaleźć przykłady użycia wyrazów, fraz oraz wzorców leksykalno-gramatycznych w autentycznych próbkach współczesnej polszczyzny.

http://monco.frazeo.pl/


Laboratorium Badań Medioznawczych UW

to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych

http://www.lbm.uw.edu.pl/